MAGDALENA MAYER - LOGOPEDA

Logopeda dla dorosłych

Logopeda na Majorce

10+

Lat
Doświadczenia

Magdalena Mayer - Logopeda

"Ile języków znasz, tyle razy jesteś człowiekiem."

J.W. Goethe
Magdalena Mayer -
Logopeda
Magdalena Mayer - Logopeda

Budowanie zaufania poprzez język